ZIMNÍ HOSTINA PRO SÝKORKY

Tito drobní malí pěvci se živí převážně hmyzem a právě proto, mohou mít v zimě problémy s nalézáním potravy. Proto jsou právě sýkorky častým návštěvníkem našich krmítek.

sýkorka

Zde, se můžete dozvědět, že si sýkorky rády pochutnají na různých semínkách, {LINK} zejména, těch slunečnicových. Také na ořechách, nebo lojové kouli. Lojové koule i různé přikrmovací směsi se dají zakoupit v každém zverimexu. Můžete vyzkoušet i čerstvá jablka. Do krmítek rozhodně nepatří zbytky z kuchyně, ani čerstvé slané pečivo a chleba, ptáčci by mohli po požití těchto potravin i uhynout.

Jak by mělo vypadat správné krmítko? Aby se všichni malí návštěvníci do krmítka vešli, mělo by být dostatečně prostorné, nejlepší je krmítko dřevěné, ptákům na něm nekloužou drápky a je jim příjemné. Střecha krmítka musí mít dostatečný přesah, aby dobře chránila před vlhkostí. Dno je také dobré opatřit nějakou ohrádkou, aby potrava zbytečně nepadala na zem.

pták

Sýkorek je na světě 45 druhů, a obývají Evropu, Asii, Afriku i Severní Ameriku. U nás, ale máme jen 6 druhů. Nejznámější jsou asi sýkora koňadra a sýkora modřinka. Sýkorky se živý hmyzem a za rok je jedna rodina sýkorek schopna ulovit, až 150 kilogramů hmyzu. Zahrádkáři se tak mohou radovat, že jim tito ptáčci likvidují nepříjemný hmyz ze zahrádce. Sýkorky mají kolem deseti mláďat a krmí je v průměru 400 krát denně.

Sýkora koňadra
Je největší z našich sýkorek, dosahuje až 14 cm délky. Nejraději má světlé lesy, parky a zahrady. Koňadry jsou velmi vynalézavé, například dokáží napodobovat různé hlasy jiných ptačích druhů. V Anglii, se dříve stavěly lahve s mlékem brzy ráno přede dveře, a koňadry se naučily proklovat hliníkové víčko a pochutnávat si na smetaně.

Sýkora modřinka
Další známou sýkorkou je sýkora modřinka. Je středně velká a poměrně často se u nás vyskytuje. Nejznámější je modré zbarvení temene hlavy u samečků. Modřince se líbí v listnatých hájích, v parcích i zahradách a v blízkosti lidských obydlí. V České republice je modřinka stálá, většina z nich zde žije i přes zimu.

krmítko

Sýkora parukářka
Parukářka je o něco málo menší, dorůstá asi 12-13 cm, a je výrazná především chocholkou na hlavě. Žije převážně v jehličnatých lesích, upřednostňuje smrkové a borové.

Technická analýza – Co je graf?

Grafy jsou jednoduchým zobrazením sérií cen za časový úsek. Graf může například ukazovat pohyby cen za více než rok, kdy každý bod znamená jednotlivou uzavírací cenu daného dne. Graf může ale také zobrazovat pohyb komodity za jednu hodinu, přičemž každý bod zastupuje jednu sekundu. Cena se obvykle pohybuje na ose Y, kdežto čas na ose X.
 finanční trh
Vlastnosti grafu
 
Existuje několik věcí, na které by se měl investor zaměřit, když analyzuje graf, tyto informace totiž značně ovlivní jeho celkový závěr. Zahrnují měřítka u času a ceny, které se podílejí na tvorbě grafu.
 

  • Měřítko u času– Toto měřítko odkazuje na data, která se zobrazují ve spodní části grafu, což může znamenat jak sekundy, tak i desetiletí. Nejčastěji používaná časová měřítka jsou: menší, než den, den, týden, měsíc, čtvrtletí a rok. Kratší časové úseky jsou využívány zejména jednodenními obchodníky a investory, kteří potřebují vidět větší detail, ačkoliv je v tomto měřítku obtížnější vyhledat trend kvůli všem odchylkám coby rušivým elementům.

 bankovky pod mincemi
            Týdenní, měsíční a čtvrtletní časové úseky se užívají k analýze dlouhodobých trendů. Každý       bod v těchto grafech je zmenšenou verzí toho, co se stalo ve specifické periodě. Týdenní        graf například reprezentuje cenové pohyby z hlediska celého týdne či uzavírací cenu    posledních obchodních dní.
 

  • Měřítko a body u ceny– Měřítko ceny se objevuje na pravé straně grafu a ukazuje cenové rozmezí. Může to vypadat jako jednoduchý koncept – cena se pohybuje buď vzhůru či dolů – ale tato měřítka mohou být buď lineární (aritmetická) či logaritmická.

           
            Lineární měřítko zaznamenává absolutní pohyby, tedy neukazuje procentuální změny v             celkové hodnotě. Logaritmická pohlížejí na ceny z procentuálního hlediska, což znamená, že      pohyb mezi určitými body je rovný určité procentuální změně.
 
Mnoho profesionálů užívá logaritmické grady hlavně díky tomu, že je snazší zaznamenat velké cenové pohyby, zatímco lineární mohou působit při krátkodobých koupích poněkud zmateně.

Jadranský skvost od Černé Hory

Zátoka Boka Kotorská je drahokamem černohorského Jadranu. Počítá se k nejkrásnějším v celém Středomoří. Zátoka se rozkládá v jihozápadní části Černé Hory, kde je obklopena vysokými vápencovými horami, které tvoří kontrast k její modři průzračných jadranských vod. V zátoce Boka Kotorská, se nachází též starobylé město Kotor, které je jedním z jejích pokladů.
výletní loď

Romantické místo

Tato úchvatná zátoka vznikla před zhruba deseti tisíci lety, kdy se zdejší údolí dvou horských řek zaplavilo mořskou vodou. Celou zátoku potom tvoří dohromady:
o   Čtyři další menší zátoky, které připomínají jezera.
o   Několik ostrovů, poloostrovů a mysů.
o   Holé vrcholy zdejších hor.
o   Zelené kopce v okolí.
o   Barevná středomořská flóra.
Všechny tyto krásy potom v konečném výsledku vytvářejí jeden celek, který činí tento kraj jednou z nejromantičtějších částí Balkánského poloostrova. Krása boky Kotorské se především odráží v nepřeberném množství jejích kontrastů, jako jsou například:
o   Zasněžené horské vrcholy, které vrhají svůj obraz na klidnou mořskou hladinu.
o   Kamenné kostely, paláce a domy, na jejichž dvorech kvetou růže.
o   Syté a výrazné barvy dozrávajících pomerančů a citronů se kombinují se zelení rozmarýnů, vavřínů, ale i oleandrů.
o   Společně se zde tyčí cypřiše i palmy.
o   Měsíc vrhající své světlo přes strmé strany hor o jasných nocích na kamenné zdi domů.
o   Světélkující fasády města, jako by byly ze stříbra.
o   Symbióza přírody s člověkem je hmatatelná a všudypřítomná.
černá hora pobřeží

Kotorský hrad

V samotné spodní části Kotorského zálivu se pod horami Lovćen a Orjen rozkládá starobylé městečko Kotor. Toto město je od pradávných dob důležité hospodářské a kulturní centrum pro tuto oblast. Na úpatí kopce svatého Ivana zde byl jako základ dnešního města, ve středověku, postaven hrad. Jeho jednotlivé části, které jsou do dnešních dnů dochované, spojují majestátní hradby. Opevnění hradu působivě doplňuje na jeho severní straně přírodní bariéra, kde se nachází říčka Škudra, na jihu a západě pak již mořská voda.

Chorvatský ostrov Vis

O chorvatský ostrov Vis byl zájem už ve starověkém Řecku, když tady Dionýsos ze Syrakus založil první řeckou kolonii na Jadranu ve čtvrtém století našeho letopočtu. Později se na ostrově po Řecích vystřídali jak Římané, tak Angličané, Rakušané a Italové. Po válce jej Jugoslávský diktátor Tito zabral pro armádu, protože je ostrov Vis nejvíce předsunutý před pevninu a z ostrova se stala nepřístupná obří pevnost, odkud bylo možné více jak měsíc bojovat s nepřítelem. Pevnost byla naprosto soběstačná, pokud šlo o výzbroj, vodu, potraviny a také energii. Sloužilo tu okolo dvou tisíc vojáků, kteří disponovali dělostřelectvem, protivzdušnou obranou a odpalovacími rampami na rakety. Byly zde umístěny moderní radary, protiatomové, biologické, chemické kryty a též skvěle vybavená nemocnice.
pláž za útesy

Dvě strany mince

Ostrov Vis se turistům otevřel až v roce 1989. Přítomnost armády tu dodnes připomínají bunkry, tunely a podzemní prostory, které zdejší krásnou krajinu leckde hyzdí. Na straně druhé zde na ostrově zůstala zachována původní příroda, a to zejména na místech, která byla pro vojsko nepotřebná. Právě tato až neposkvrněná příroda přilákala na ostrov Vis turisty. A nejen turisty, ale i obyvatele ostrova, kteří byli vysídleni, či jejich potomky. Tito navrátivší se lidé navázali na tradice předků, na jejich doménu rybářů a vinařů. Vždyť právě zde, na ostrově Vis, tu podle legendy první révu zasadili staří Řekové na Višském poli. Vynikající kvalitu této místní vinné révy opěvoval již antický historik Agatarhides.
mraky nad mořem

Ostrov vína

Nejznámější autentické, proslulé bílé víno, které nese jméno Vugava, je možné dodnes ochutnat ve všech restauracích či sklípcích na tomto ostrově. Rybáři na ostrově sídlí již od nepaměti. Jejich obydlí se nacházejí v zátoce Komiža. Zde v zátoce jim jejich um a znalost místních vod umožnuje nikdy se nevracet bez úlovků.

Hrad, který založili loupežníci

Hrad Helfštýn se nachází na vrcholu zalesněného kopce nedaleko moravského městečka Lipníku nad Bečvou. Tento majestátní hrad ročně navštěvují tisíce turistů, neboť právě o tomto skvostné pamětihodnosti se hovoří také jako o nejrozsáhlejším hradě na Moravě.
·         Samo městečko Lipník nad Bečvou bylo založeno přibližně v první polovině třináctého století na důležité obchodní cestě. Tato cesta se v této době nazývala Jantarová stezka. Dnes má město Lipník nad Bečvou několik tisíc obyvatel a nabízí turistům mnoho zajímavého, co stojí za návštěvu.
hrad helfštýn
Za povšimnutí stojí rozhodně městské hradby, které patří mezi nejzachovalejší na Moravě. Na různých místech obklopují částečně celé historické centrum města. Původem jsou z patnáctého, až šestnáctého století, a celkově byly dlouhé přibližně 1137 metrů. Dodnes je možné vidět na těchto hradbách několik bašt, například:
ü  kruhovou
ü  polygonální
ü  půlkruhovou
Lipnické náměstí svým vzhledem připomíná měšťanské doby se svými domy s podloubím, kašnou, mariánským sloupem a samozřejmě radnicí. Jeden z nejzachovalejších domů na náměstí města na sobě nese ceduli bylinářství. Tento dům na náměstí potom pochází ze šestnáctého století.
·         Jako další velice zajímavé místo, které rozhodně doporučujeme navštívit, jsou meditační zahrady u kostela sv. Jakuba. Nacházejí se zde jako precizně upravený prostor s velkým množstvím květin a nejrůznějších bylinek, které se běžně vyskytují také v přírodě.
socha u staré budovy

Hrad Helfštýn

Samotný hrad Helfštýn je hrad, který je vidět ze širokého okolí, stejně jako v dobách jeho založení. Tehdy nechal jistý Friduš z Linavy na temeni kopce ve třináctém století postavit loupežnický hrádek. Odtud potom vykutálený Friduš podnikal výpravy do okolí a loupil především na vyhlášené obchodní stezce. Přítrž jeho řádění, a pořádek v kraji zjednal později až král Jan Lucemburský v roce 1312, před kterým se Friduš poklonil.

Když myš neposlouchá

Také jste na internetu více, než je zdrávo? A také Vás někdy večer už pobolívá pravá ruka? (Pokud jste levák, tak samozřejmě levá.) Může to být špatným výběrem myši.
o   První, na co byste se měli zaměřit, je velikost a účel použití. Jestliže budete kupovat myš k notebooku, tak se určitě poohlédnete po nějaké menší.
o   Důležité je také správné rozložení ovládacích panelů, abyste nemuseli prsty příliš namáhat. Nová myš by měla mít minimálně tlačítko pro vrácení se zpět. Pokud často brouzdáte po internetu a nemáte ji jen na hraní her, pak se velice hodí i tlačítko vpřed.
¨růžová žárovka
Důležité kritérium při výběru myši je i její citlivost. Pravěké kuličkové myši pobíhaly bez problémů po každém povrchu. Optické myši se staly vybíravými. Jestliže jste ji někdy zkusili popostrčit na skleněné desce stolu, asi víte, o čem je řeč. Chovala se jako mrtvý brouk. Mohli jste s ní strkat ze strany na stranu a ona nehnula ani brvou. S ostatními lesklými podložkami je to o trošičku lepší. Ale jen pokud máte silné nervy. Kurzor se totiž začne chovat trochu zmateně. Pobíhá si po obrazovce tak, jak se mu právě zachce.
o   Dalším řešením jsou myši s laserovým snímačem. Ani tady neplatí, že jsou schopné jezdit po jakémkoliv povrchu. Ale skleněná pracovní deska by pro ně neměl být problémem.
bezdrátová myš

Nebo raději klávesnici?

Jsou uživatelé, pro které je vhodnější a pohodlnější používání klasické klávesnice. I těch existuje větší množství. Ale i tady platí, že byste si ji měli určitě před koupí vyzkoušet. Každému vyhovuje jiný zdvih, dohmat, celková konstrukce, a hlavně hlučnost při psaní. Právě hlučnost bude asi rozhodujícím kritériem pro ty, kteří bydlí s Vámi ve stejném bytě. Pokud byste příliš hlasitě poťukávali svému spolubydlícímu, který chce právě sledovat ve stejné místnosti napínavý film, asi byste mu velkou radost neudělali.

Hudba a rytmus mohou pomoci dětem při učení gramatiky

Otázky na toto téma si první začala klást Reyna Gordon, operní pěvkyně. Krátce po svých studiích se přestěhovala do zahraničí, kde si musela najít různé jazykové kurzy. V této době začala uvažovat o tom, co se v našem mozku vlastně děje při vnímání hudby a pokoušela se najít spojitost s učením jazyků.
 hra na kytaru
Díky těmto otázkám absolvovala neurologii v Marseille a dnes vede výzkumnou laboratoř na lékařské fakultě spadající pod Vanderbiltskou univerzitu. Začala se věnovat spojení mezi rytmem a gramatikou, ovlivnění a rozvíjení jazykových schopností ve spojení s hudbou.
 
Výsledky její práce jsou už známé – je prokázané, že děti, které dokážou rozpoznat rytmy a jejich variace, zvládnou snáz skládat dohromady větné celky.
 
Podle Reyny Gordon je to způsobeno tím, že se obojí dovídáme postupně. Na základě toho, co jsme viděli nebo slyšeli, je náš mozek schopný tvořit očekávání toho, co následuje.
 
Lze si to snadno vyzkoušet na příkladu: „Chlapec četl knihu, kterou mu dala maminka.“ Pokud vezmeme samostatně spojení „Chlapec četl…“ očekáváme další větný člen, předmět. Poté, co jsme přečetli „Chlapec četl knihu, kterou…“, jsme předpokládali, že bude následovat dodatečná informace o knize.
 
Různé studie prokázaly, že okolo 7% dětí ve věku pěti let trpí specificky narušeným vývojem řeči nebo vývojovou poruchou řeči, která omezuje jejich jazykové schopnosti i navzdory tomu, že nemají žádné poškození sluchu či autismus a jejich IQ se pohybuje v normě. U těchto problémů často nelze nalézt příčinu.
 
Reyna Gordon tvrdí, že dokážou získat alespoň nějaké gramatické schopnosti, ale jinými způsoby, než jejich vrstevníci. Je pro ně mnohem složitější vyjadřovat komplexnější myšlenky, zvlášť, když začnou chodit do školy.
 
Ve své laboratoři pracuje s dětmi jak bez jakýchkoliv problémů, tak i s nimi, přičemž některé z nich pravidelně navštěvují logopeda. Jejím cílem je najít způsob, jak by jim hudba pomoct. S některými už dosahuje výsledků.
 zapisující děvče
Výzkum je teprve na svém začátku, její tým však plánuje některé závěry představit na konferenci o hudbě, zvuku a zdraví v Bostonu, která se koná v létě.

Internet může být dobrý sluha, ale i špatný pán aneb závislost na internetu

Závislost na internetu se nejvíce vyskytuje mezi mladými lidmi. Nejohroženější skupina jsou děti ve věku 12 – 15 let. Nejvíce závislé jsou pak osoby ve věku 16 – 29 let. Pokud se v této věkové skupině nenacházíte, neznamená to však, že se vás závislost netýká. Definovat závislost na internetu je někdy velmi obtížné. Většina z nás internet používá v práci, při studiu, k zábavě, ale přesto se nedá mluvit o závislosti. O závislost se jedná až tehdy, kdy zasahuje a komplikuje osobní život člověka.
procházení internetu
Podle anglického psychologa Marka Griffitha musí být přítomno šest příznaků, které závislost na internetu potvrzují:
·         Význačnost– internet je pro člověka důležitější než reálné vztahy mezi lidmi
·         Změna nálady– pokud se člověk nedostane k internetu, projevuje se špatné soustředění, negativní emoce a také větší sklon k impulzivnímu jednání
·         Zvyšování tolerance– člověk neustále prodlužuje dobu strávenou online
·         Abstinenční příznaky– při nepřipojení k internetu se mohou projevit agresivní reakce, deprese a pocit úzkosti
·         Konflikt– závislost na internetu způsobuje problémy nejen v mezilidských vztazích, ale i v sobě samém
·         Rekurence– závislý člověk nedokáže bez internetu být, vrací se k němu
 
 
Nejčastější závislosti na internetu
Lidé se stávají závislí hlavně na internetových službách a aplikacích. U dětí i dospělých se nejčastěji vytváří závislost na sociálních sítích, kdy si člověk, který není „online“ myslí, že je oddělen od okolního světa a neví co se venku děje. Riziko, kdy se člověk může stát závislým v nemalém procentu, představují i online hry, pornografické stránky a online aukce či nákupy.
 smartphone u jablka
Jaké zdravotní rizika závislému člověku hrozí?
Mezi nejčastější zdravotní riziko patří poruchy zraku a pohybového systému. Mezi další významnější poruchy patří porucha sluchu či přijmu potravy. V neposlední řadě je velké riziko vzniku obezity.
 
Jak se dostat ze závislosti?
Hlavní je jako u každé závislosti uvědomit si problém a postavit se k němu čelem. Velkou roli zde hraje také podpora závislého od svých blízkých či přátel. Najděte si koníček, který vás bude bavit         a budete se mu věnovat v době, kdy jste nejčastěji online. Choďte více ven mezi lidi a přátelé, s nimiž budete trávit svůj volný čas. Také si stanovte dobu, kdy na internetu můžete být a postupně tuto dobu snižujte. Pokud by ani tyto rady nepomohly, vyhledejte odbornou pomoc psychologa.

Jak říct kamarádce, že její dítě je postrach!

Všechny maminky, mají ve svém okolí kamarádky, kterých děti, je štvou. Dnes se děti vychovávají jako osobnosti a dle toho se také umí chovat.  Je to však správný způsob výchovy? Nebo je dobré, si někdy své dítě zklidnit a„dát mu na zadek“?
Z nové pozice – maminky, jste se začala vídat spíš s dalšími maminkami, než se svobodnými kamarádkami. Pochopitelně. Máte s nimi teď mnoho společného a opravdu co, probírat. Najdou se mezi nimi i takové, kterých způsob výchovy a mluvy se svým dítětem, vás naprosto zaráží. A není se čemu divit. Některé maminky, jsou čím dále tím více trendové. Nebyl by to ovšem žádný problém, kdyby stýkání s nimi a jejích dětmi, nemělo vliv i na to vaše. A rozhodně ne, dobrý!
děti na pískovišti
–        když maminka mlčí
Zažili jste to každá, děti si hrají a nejednou, zlobí. Časté situace nastávají na pískovišti, kde děti po sobě písek hází. Vy své dítě pořád napomínáte (protože dětem se vše musí říct, minimálně deset krát), ale vaše kamarádka nemá nejenom snahu, ale ani potřebu, něco svému dítku sdělovat. Vaše dítě na to zareaguje tak, že přestane poslouchat i vás, protože vidí, že u „svého kamaráda“, je to dovoleno. Proč by pak mělo, dělat něco jinak, že? Tady není jiného řešení, než se začít přimlouvat oběma dětem a buď se kamarádka chytne na tu stejnou vlnu, nebo si to nenechá líbit. Trvejte však na svým, že tenhle způsob zábavy, není v pořádku!
červené vlasy kluka
–        když dítě neposlouchá ani vlastní maminku
Tato situace je k zaplakání, ale bohužel docela častá! Vy, řekněte svému dítěti, ať stojí, protože tam,  jezdí auta. Ale jeho kamarád nereaguje, ani na volání své maminky. Vaše dítě to vidí a má potřebu, po něm opakovat. A oheň je na střeše.Jaký příklad si vaše dítě vezme z kamaráda, který nevnímá a nereaguje na příkaz své maminky? Samozřejmě stejný. Jak z toho ven? Zdůraznit svému dítěti, že to co říkáte je zákon a domluvit své kamarádce, že by měla přitvrdit. Být přísným rodičem není špatnost, to je nutnost. Každé dítě, potřebuje mít nad sebou autoritu.

–        když vaše dítě kamarád mlátí, hlava nehlava
Největším problémem všech dětí je, když projevují známky agresivního chování. Trpíte tím vy, a trpí i vaše dítě. Proč by jste se měla dívat na to, jak vaše dítě dostává rány z každé strany, kvůli nějaké hračce? Takhle se to nedělá! A vaše kamarádka jenom slušně napomíná, nebo v horším případě, si toho ani nevšímá. V lepším případě ho začne mlátit místo vysvětlování stejně nesmyslně, jak to udělal on a tady se vidí, odkud vítr fouká. Upozorněte ji na to, že pokud její dítě vidí agresivní způsob vysvětlování doma, bude to praktikovat všude a na všech. Je to i v zájmu vašeho dítěte, které tomuto chování nerozumí a vy přece nechcete, aby vaše dítě mlátilo a strkalo jiné děti, že je to tak?

Mluvte vždycky s kamarádkou v dobrým myšlení.Nikdy se ji nesnažte mluvit do výchovy a přikazovat ji, jak to má dělat. Upozornit ji na to, že její dítě je postrach ulice, ale máte právo!

Londýn – ráj nákupů

Jak už jsem uvedla, jezdily moje spolužačky do Londýna už kdysi. Ano, už je to drahně let zpátky. Vím ale, že tento trend se nezměnil, ba dokonce více a více lidí využívá možnosti bezvízového a bezcelního kontaktu mezi Českou republikou a Anglií. I když se možná nyní blíží konce. Využijte tedy, pokud jste o tom kdy uvažovali, možnosti nákupu ve Velké Británii, doku to jde bez dalších plateb, cel a jiných komplikací. Ptáte se tedy, proč do Londýna na nákupy?
centrum galerie
1.  Ceny
Pokud mají v Londýně slevy, což je prakticky stále, nejen, že pořídíte oblečení, dekorace a kosmetiku za opravdu skvělé ceny, ale také si můžete koupit jedinečné módní kousky. Nejlepší ceny však budou, když se na nákupy vypravíte po létě a po Vánocích.
Dalším cílem každého nakupujícího, který chce pořídit skvělé kousky za skvělé ceny, by měla být obchodní značka PRIMARK. Tento obchodní dům je vyhledávaným cílem všech fanoušků nakupování nejen v Anglii, ale také v Německu i Rakousku. Prodává kvalitní oblečení, boty i kosmetiku vlastní značky za skvělé ceny.
 
 londýnská ulice
2.  Značky
Máte chuť zažít skutečný luxus? Musíte tedy navštívit nejslavnější obchodní dům Londýna HARRODS. O zákazníky se zde stará kolem pěti tisíc zaměstnanců. Pokud nemáte opravdu peněženku plnou peněz, moc si toho zde nekoupíte. V každém případě by ale každý nadšenec do nákupů měl tento dům navštívit, protože i bez nakupování je to obrovským zážitkem.
Oblíbeným cílem nakupujících je také slavná OXFORD STREET. Tato ulice má několik kilometrů a po její celé délce naleznete obchody známých značek jakými jsou Next, Debenhams, H&M, Dorothy Perkins a dalšími.
Další značkou, která prodává oblečení za rozumnou cenu je TKmaxx, které nabízí velké množství značek jako je Nike. Calvin Klein, Bench, Wondebra a třeba i Replay.
domy v Londýně
Dalšími místy, které by neměli uniknout vaší nákupní horečce, jsou:
•   Tržiště Camden Town
•   Tržiště Portbello Road

Pokud máte možnost jet do Anglie na nákupy, určitě již neváhejte a vyrazte utratit všechny peníze, které k tomu máte vyčleněné!