Které předměty jsou nejdůležitější

Které předměty jsou nejdůležitější? To je otázka, kterou si kladou rodiče a obvykle v tom mají jasno. Nejdůležitější je samozřejmě matematika, jazyk český, protože tyto dva předměty představují základa taky se z nich dělají přijímací zkoušky na střední školu.
chemická laboratoř
Dále jazyk anglický či německý, protože znalost jazyků je v dnešním světě vysoce ceněna a dnes je naštěstí ta možnost jít pracovat do zahraničí. Střední důležitost je přičítána fyzice, chemii, dějepisu a zeměpisu a výtvarná výchova, pracovní výchova, hudební výchova a tělesná výchova již nejsou důležité a jsou jen co do počtu a vlastně nejsou důležité, a kdyby měli žáci místo toho více matematiky, češtiny nebo cizího jazyka, vůbec nic by se nestalo. Jenomže takové vnímání je pochopitelně krátkozraké.
 štětce ve sklenici

Všechny předměty mají stejnou důležitost

Každý odborný pedagog Vám totiž řekne, že všechny předměty mají stejnou důležitost, ať si o tom myslíte cokoli. Nejde o to, že z matematiky a češtiny se dělají přijímačky proto jejich priorita je vysoká, jde o to, že dítě se má rozvíjet komplexně. Vzdělává se pro sebe a pro život a nikoli jen pro školu samotnou. Jedná se také o velmi důležitý nácvik jemné a hrubé motoriky, osvojení si hudebního a výtvarného vkusu.
část piana
Rodiče by si měli požadavek komplexnosti uvědomovat
a neměli by předměty jako výtvarka, pracovka a hudebka zlehčovat.  Naopak by si mnozí rodiče měli uvědomit, proč dítě chodí do školy. Nejsou to jen vědomosti, je to také výchova k určitým důležitým životním hodnotám. Například výchova ke zdravému vkusu, výchova k hudebnímu cítění, výchova k pohybu. Pokud by se škola degradovala jen na nalévání vědomostí, asi by to nebylo to pravé ořechové. Bohužel mnoho rodičů si neuvědomuje, že vzdělání je nutné nejen kvůli dalšímu studiu a kvůli profesi, ale především kvůli rozvoji lidského potenciálu.

4.2/5 - (20 votes)