Financování a investování


Druhy financování

Podle způsobu získávání


a.       interní financování – z vlastních zdrojů, vlastní kapitál: základní kapitál (peněžní prostředky, hmotný majetek, práva), rezervní fond (slouží ke krytí ztrát, nepředvídatelných událostí, tvořen % podílem z čistého zisku), nerozdělený zisk (zisk po zdanění, slouží k dalšímu rozvoji podniku)


b.       externí financování – financování z cizích zdrojů, základem je cizí kapitál, který je naším závazkem-bankovní úvěr (závazek vůči bance), obchodní úvěr (závazek vůči dodavateli), zbožový úvěr (forma obchodního úvěru, zboží za zboží), neproplacené mzdy (závazek vůči zaměstnanci), neuhrazené daně (závazek vůči státu), emise obligací (dlouhodobý finanční zdroj)


vyrovnané mince.jpg

Podle časového hlediska


a.       krátkodobé financování – do jednoho roku


          krátkodobé úvěry – provozní (účelový, na nákup materiálu/zboží), kontokorentní (základem je BÚ, čerpáme do mínusu), eskontní úvěr (odkup směnky před dobou její splatnosti bankou, účtuje si poplatky a diskont)


          neproplacené faktury, nevyplacené mzdy, nájemné placené pozadu, neuhrazené daně, placení směnkou, operativní leasing, factoring (odkup krátkodobých pohledávek před dobou splatnosti. Provádí ho factoringové společnosti. Výhodou pro věřitele je okamžité získání peněžních prostředků, zbaví se nákladů spojených s evidencí a vymáhání pohledávek, stejně tak i rizika, že se pohledávka stane nedobytnou.)


b.       dlouhodobé financování


          dlouhodobé úvěry – investiční (na pořízení dlouhodobého majetku), hypoteční


          emise obligací, prodej akcií, finanční leasing, forfaithing (odkup střednědobých a dlouhodobých pohledávek před dobou splatnosti.)

podnikatel při práci.jpg 

Podle účelu


a.       běžné financování – souvisí s každodenní činností podniku (nákup zboží, výplata mezd)


b.       mimořádné financování – souvisí s mimořádnou nebo nepředvídatelnou událostí (živelná pohroma, založení podniku)


Chléb náš vezdejší…

Chleba a především dobrý chleba, byl dříve hodnotným měřítkem stylu života. Chléb, jako takový, byl na celém světě vždy vážený, nikdy se s ním neplýtvalo, protože „chleba se nikdy nepřejí“.

Druhy chleba – jejich složení a použité obiloviny se samozřejmé liší podle toho, v jaké zemi a v jakém historickém čase se chléb připravoval. V dnešní době díky moderním technologiím se připravuje mnohem lehčeji. Zrno bylo od nepaměti vždy symbolem života, představovalo symboliku a úctu k přírodě, při výrobě chleba se vždy dohlíželo na kvalitu a samotné pečení bylo svátkem. Rodina o upečený chléb pečovala tak, aby vydržel dlouho vláčný a aby se s ním nikdy neplýtvalo.
zpracování chlebového těsta
Dnes si můžeme čerstvý chléb a ostatní pečivo koupit denně čerstvé a vybírat si můžeme z velkého množství dle libosti.

Ale, je každý nabízený chléb kvalitní? Řídíte se při koupi chleba podle kvality nebo ceny? Množství nabízeného sortimentu je velmi bohatý, ať se to týká složení z různých surovin, tvarů, hmotností a samozřejmě, že v každém regionu naší země se nabízejí i různé originální druhy chleba.

Podle průzkumů jsou čeští i moravští pekaři dost konzervativní. Co se týká nových postupů a technologií při výrobě chleba, tak jsou dost opatrní. Možná je dobře, že nechtějí upustit od tradičních postupů při výrobě.
Hlavní obilovinou pro výrobu chleba stále zůstává pšenice. V bývalém Československu se zpracovalo přibližně 800 tisíc tun pšenice, v současnosti se zpracuje 100 až 120 tisíc tun pšenice.
čerstvý chléb
A v blízké budoucnosti to bude stejné. Je dobře, že se pomalu pro výrobu chleba pomalu vrací obiloviny, které jsou pro zdraví člověka mnohem prospěšnější, týká se to žita, ječmene i ovsa.  Při výrobě chleba je důležité, aby pro chutný a kvalitní chléb byla směs stále stejná. Jakmile se snaží pekaři ušetřit a receptura se liší, tak ten samý chléb ztratí svoji chuť.

Pokud si ve své prodejně dokážete koupit chutný kvalitní chléb, který se minimálně během 2 – 3 dnů nedrolí, ale je vláčný a má správnou přirozenou kyselost, pokud možno s menším obsahem soli, považujte si to.
Světový den chleba se každoročně připomíná dne 16. října. Ten den se u nás slaví jako svátek všech pekařů.

Už netrávíme svátky mezi regály

Minulý rok byl schválenZákon č. 223/2016 SB., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě, s účinností od 1. října 2016.Jedná se v podstatěo to, kdy bude prodej zakázán či omezen v prodejnách, jejichž prodejní plocha nepřesahuje 200 m2.
 
Připomeneme, že v tomto zákonu se jedná o tyto státní svátky:
·         1. leden– Den obnovy samostatného českého státu a Nový Rok
·         Velikonoční pondělí
·         8. květen– Den vítězství
·         28. září– Den české státnosti
·         28. říjen– Den vzniku samostatného českého státu
·         24. prosinec– Štědrý den od 12.00 hodin do 24.00 hodin
·         25. prosinec  
·         26. prosinec
Poznámka: obchod, který poruší zákaz prodeje, riskuje až miliónovou pokutu.
 den s rodinou
Mnozí z nás tento zákon přivítali, ale jsou lidé, obchodníci a zástupci podnikatelských svazů, kterým vadí. I když v tomto zákoně jsou stanoveny výjimky, pro které tento zákaz neplatí:
·         prodejny, jejích plocha nepřesahuje 200m2
·         prodejny v místech se zvýšenou koncentrací cestujících – letiště, železniční a autobusové stanice
·         prodejny ve zdravotnických zařízeních
·         lékárny
·         čerpací stanice s palivy a mazivy
·         v době, kdy je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav – tak se tento zákaz ruší jak pro maloobchod i velkoobchod
 parkoviště pro nákupní vozíky
Většina zaměstnanců velkých obchodních řetězců toto volno o státních svátcích vítá, protože mohou trávit více času se svou rodinou, koníčkům a to je velmi důležité, i když to rodina může pocítit na příjmu. Ale co má přednost – volno se svou rodinou nebo peníze? 
obchodní centrum s vánoční výzdobou
Samozřejmě z pohledu mnohých spotřebitelů na tento zákon jsou různé názory. Například pro někoho byl celodenní pobyt v obchodních centrech zábavou, takže nyní si tito lidé musí vymyslet jiný program na volné dny. I když na druhou stranu je smutné, že stát se tímto způsobem zapojil do toho, jak lidé tráví svůj volný čas. Postupně se ukáže, jestli tento zákon bude pro nás všechny prospěšný, jaký bude mít dopad.

Legální práce přes agenturu

Mnoho lidí, jak z České republiky, tak ze zahraničí, si hledá práci přes pracovní agentury, které jsou pružné ve vyhledávání zaměstnání, například pro absolventy škol, nebo nezaměstnané, kteří si nedovedou sehnat práci do trvalého pracovního poměru.

Na co by si měli lidé, kteří hledají zaměstnání přes pracovní agentury, dávat pozor:
  v  Legální agentury
Pokud vám agentura sežene práci v jakékoliv firmě, kde potřebují nové zaměstnance, (brigádu, zaměstnání), stanete se zaměstnancem agentury. Budete mít stejné podmínky jako kmenoví zaměstnanci firmy, kde budete pracovat
hledáme práci
Podle zákona agentura bude váš zaměstnavatel a je povinná za vás odvádět zdravotní i sociální pojištění a pracovní poměr u agentury se vám bude započítávat do důchodu. Agenturní zaměstnanec v žádném případě agentuře NIC neplatí, ani se mu NIC nestrhává ze mzdy a má stejný plat, jako kmenoví zaměstnanci na stejné pozici
. Protože za služby agentury, které spočívají v získání nových zaměstnanců a následnou péči o ně, jí platí firma, která si agenturu najala.
               Asociace poskytovatelů personálních služeb – APPS – nabízí poctivý a legální pracovní trh.
 
  v  Pseudoagentury a účelové obchodní společnosti
 
Jelikož firmy hledají zaměstnance za co nejnižší plat, vedle legálních a poctivých agentur se velmi rozmohly takzvané „ pseudoagentury“, účelově založené obchodní firmy, které si našly způsob, jak zaměstnat lidi bez povinných odvodů státu. Nabízejí firmám zaměstnance, kteří jsou až
o 50% levnější, oproti zaměstnancům legálních poctivých agentur.
paragraf a soudní kladívko
Tyto společnosti nabízejí skutečně firmám velmi levnou pracovní silou. Pseudoagentury uzavírají s lidmiDohody o provedení prácea následně s firmami Smlouvu o dílo, což zákon agenturám nepřipouští. Tím firma ušetří na odvodech z mezd 34%, o 11% sníží hrubou mzdu a neplatí dovolenou ani nemocenskou. Takto zaměstnanec„pseudoagentury“ získá o 11% vyšší mzdu.
 
Poznámka: v roce 2016 začal legislativní proces o novele Zákona o zaměstnanosti, ve kterém budou změny i pro agentury práce.